Vi ønsker KUN å finner en fôrvert som bor i nærheten og som mestrer pelsstellet som rasen krever eller har mulighet til å komme på oppfølging og lære det pelsstellet som kreves.

Som fôrvert får du hunden uten de økonomiske utlegg et kjøp medfører. I alminnelighet ordnes det slik at hunden overtas av fôrverten uten betaling, men vi forbeholder oss eiendomsretten inntil hunden har hatt et avtalt antall kull eller nådd en avtalt alder. Når disse betingelser er oppfylt overføres eiendomsretten til fôrvert og avtalen opphører. Vi bruker standar kontrak fra NKK ved inngåelse av fôrvertsavtale, og her sakset noen ord fra kontrakten: «Det må understrekes at fôrvertavtalen er en gjensidig bebyrdende kontrakt. isteden for å betale en kontant kjøpesum, forplikter fôrverten seg til å gi oppdretteren rett til å hente hunden til utstillinger, og også gi fra seg hunden under valpingen og i tiden deretter. Til gjengjeld får fôrverten eiendomsretten til hunden når avtalen er avsluttet». Ta kontakt hvis du er interessert i å være fôrvert

.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *